Ga naar hoofdinhoud

De komende periode staat er veel te gebeuren. Hier brengen we jou als lid uiteraard graag van op de hoogte!

Augustus 2022:

We zullen in augustus vooral bezig zijn met de voorbereidingen voor het komende mini-magazine. En het voorbereiden van de ledendag van oktober 2022. Verder is het voor het bestuur ook vakantieperiode, dus buiten de kleine werkzaamheden liggen grote overleggen ook stil.

September 2022:

Het PGOsupport-congres 2022: Op 30 september zal Gerrit naar het congres gaan. Het thema van de inspirerende middag is: “Stappen zetten naar de toekomst.”

Voor ons als bestuur is PGOsupport een bekend naam, maar wat is het eigenlijk? PGOsupport is een onafhankelijke kennis- en adviesorganisatie bij patiënten participatie. Zij bevorderen patiënten participatie door informeren, adviseren, trainen, coachen en intervisie. Hierbij richten zij zich op een aantal groepen mensen die actief zijn voor patiëntenorganisaties, namelijk:

 • Vrijwilligers
 • Medewerkers
 • Bestuursleden en zorgorganisaties
 • Onderzoekers
 • Beleidsmedewerkers
 • Regionale/landelijke overheden
 • Zorgverzekeraars
 • Fondsen
 • Patiënten- en cliëntenorganisaties die met patiënten participatie de kwaliteit van zorg en welzijn kunnen verbeteren.

PGOsupport wordt ondersteund door middelen die door het ministerie van VWS beschikbaar worden gesteld voor specifieke ondersteuning aan patiënten- en cliëntenorganisaties.

De sprekers op 30 september zijn:

 1. Marieke Schuurmans: Chief Healthcare Organization bij de NZa en hoogleraar Verplegingswetenschap UMC Utrecht. Marieke gaat in op actuele ontwikkelingen in de zorg en wat dat betekent voor patiënten.
 2. Hester van de Bovenkamp: Hoogleraar Patiëntwetenschappen aan de Erasmus Universiteit. Hester onderzoekt de obstakels in de spreekkamer, maar ook in de organisatie van de zorg en bij beleidsmakers. Wat is de kern van patiënten participatie?
 3. Robin Bremekamp; Partner en adviseur samenwerken en alliantiemanagement bij Common Eye. Robin is altijd op zoek naar kansen om van samenwerking ook echt een succes te maken. Wat kunnen patiënten- en gehandicaptenorganisaties hiervan leren?
Back To Top