Skip to content

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Je arts baseert de diagnose meestal op de uitkomst van de klachten die je aangeeft, het lichamelijk onderzoek en het bloedonderzoek.

Bloedonderzoek

Met het bloedonderzoek wil je arts uitzoeken of er ontstekingswaarden in je bloed aanwezig zijn. Daarnaast kijkt je arts of er antistoffen in je bloed zitten. Dit zijn eiwitten die met je afweersysteem te maken hebben. Dit doet je arts meestal om andere aandoeningen uit te sluiten.

Aanvullend onderzoek

Omdat SAPHO zoveel klachten en aandoeningen omvat, is het vaak moeilijk om de diagnose te stellen. Om de aandoening toch te kunnen vaststellen maakt je arts een scan. Een botscan laat het duidelijkst zien of je SAPHO hebt. Om de botstructuur zichtbaar te maken, krijg je een stof ingespoten die licht radioactief is. Zo kan je arts afwijkingen aan je skelet duidelijker zien.

Je arts kan ook een CT-scan van je borstkas maken om SAPHO vast te stellen. Als je kort geleden de diagnose SAPHO hebt gekregen, dan zijn er nog geen botafwijkingen zichtbaar. Een MRI-scan kan dan wel afwijkingen aan je beenmerg laten zien. Beenmergafwijkingen zijn typerend voor mensen met beginnende SAPHO.

BRON: ReumaNederland

Back To Top