Ga naar hoofdinhoud

We kunnen terugkijken op weer een mooie ledendag. Gerrit zal officieel afscheid nemen van de vereniging met de komende ALV en begint aan zijn laatste maanden als voorzitter. Daarom moeten we het over de toekomst hebben. Er is intern al veel gesproken over mogelijkheden. Afgelopen 30 april tijdens het bestuursoverleg hebben wij een tijdspad met 2 mogelijkheden gemaakt. Er moeten leden in het bestuur bijkomen, maar welke aanpak vergt dit? Maar we hebben het ook over het zwarte scenario van opheffing gehad en welk tijdspad daarbij zou horen. Deze realiteit is hard, maar als enkeling kun je een vereniging niet staande houden.

Gelukkig valt er voor dit moment goed nieuws te melden. Evianne wordt voorgesteld als nieuw bestuurslid en vertelt iets over zichzelf. Anda meldt dat er iets meer licht en lucht in de toekomst van de vereniging zit. Alleen met meer mensen zouden we ook meer kunnen bereiken en meer kunnen brainstormen.

Verdere besluiten voor de toekomst:

De backoffice wordt uitbesteed. Dit houdt in dat de financiën en het penningmeesterschap door een derde partij worden verzorgd. Ook dat ontlast het bestuur. We zoeken nu alleen nog mensen die ‘light’ mee willen denken, dus meer sturend, zodat we alle kanten van onze patiënten blijven belichten.

Verder vragen we de ANBI-status aan. Daarvoor is een statutenwijziging nodig. Om dit proces te versnellen willen we jullie medewerking vragen om te reageren op de mailing over de statuten.

Tenslotte hebben we het op de ledendag gehad over

 

De toekomst van de vereniging

Als vereniging hebben we 3 pijlers. Over deze 3 pijlers zijn we met elkaar in gesprek gegaan. En zijn er nieuwe inzichten en ideeën ontstaan. Onderstaande informatie hebben we gebruikt ter prikkeling van hetgeen wat eronder valt en al ontwikkeld is.

 

    1. Informatievoorziening

  • het pakket dat je bij aanvang per post krijgt)
  • de social media is daar tegenwoordig ook onderdeel van. Instagram en Facebook. voor leden en niet-leden
  • Magazine: voor leden
  • Digitale nieuwsbrief: voor leden en niet-leden, geïnteresseerden, artsen, fysio’s, etc.
  • Flyers, ander drukwerk: recent is de brochure geactualiseerd, er is een gesprekswijzer bijgekomen en een fysioadviezenflyer.

 

    2. Belangenbehartiging

  • Bijvoorbeeld vertellen over medicatie in/uit vergoeding van de verzekering en wijzen op alternatieven
  • Contacten met het expertisecentrum LUMC
  • Contacten met instanties voor ondersteuning vereniging en leden: VSOP, Ieder(in), ReumaNederland

 

    3. Lotgenotencontact

  • Wensen praktisch?
  • Wensen inhoudelijk?
  • Losse ideeën?

De dag is afgesloten met de presentatie van de Gesprekswijzer, het middel voor een goed gesprek met je arts of behandelaar. Want je bent je eigen advocaat als het gaat over het feit dat je met een goed gevoel een gesprek uit kan lopen. Met de gesprekswijzer hopen we dat een goede voorbereiding het halve werk is.

Back To Top