Skip to content

Doe het niet alleen

Door anderen erbij te betrekken sta je sterker. Dit kan op verschillende manieren:
• Het gesprek samen met je partner voorbereiden.
• Door iemand naar het gesprek met de zorgprofessional mee te nemen. Twee mensen horen immers meer dan één.
• Voer een nagesprek met bijvoorbeeld je partner of een bekende, om te kijken of alles aan bod gekomen is en is afgesproken, of dat er nog onduidelijkheden zijn. Als er nog vragen zijn, neem dan contact op met je zorgprofessional.

Huiswerk

Een gesprek met de zorgprofessional heb je niet zomaar; er is dan iets met je gezondheid aan de hand. Meestal voer je meerdere gesprekken voor je echt een behandeling krijgt. Jij kunt voor jezelf het verschil maken in je voorbereiding, want die is voor ieder gesprek anders. Er zijn een aantal gespreksmomenten:
• Het gesprek waarin je jouw signalen, klachten en zorgen neerlegt bij de zorgprofessional.
• Het diagnosegesprek: het gesprek waarin de zorgprofessional je uitlegt wat zijn of haar bevindingen zijn.
• Het gesprek waarin oplossingen worden besproken en waarin jij als patiënt een behandeling geadviseerd krijgt. In dit gesprek neem jij de beslissing welke behandeling, zorg of ondersteuning je op wilt gaan pakken.

Elk gesprek heeft zijn eigen ‘huiswerk’moment. Des te meer je zelf hebt nagedacht over wat voor jou belangrijk is met betrekking tot de uitkomst van het gesprek, des te beter kun je bepalen wat je met de zorgprofessional wilt bespreken.

Gesprekken kun je voorbereiden door aan de hand van verschillende websites alvast wat voorwerk te doen: www.thuisarts.nl, www.scch.nl, www.zorgkaartnederland.nl.

Bespreek ook met je partner of bekenden wat belangrijk voor je is, naast wat eventuele andere thema’s zijn waar je aandacht aan moet besteden. Denk hierbij aan voeding, beweging, werk, mobiliteit, sociale context en wonen. Je aandoening zal op meer aspecten van je leven invloed hebben en jij en je naasten hebben daar het meeste zicht op. Zodra je dat in beeld brengt, krijg je inzicht in de vragen en zorgen die je hebt en kunnen anderen betrokken worden bij het vinden van oplossingen die bij je passen. Ook de SCCH kan een goede gesprekpartner voor je zijn.

Vraag bedenktijd of een second opinion

Meestal hoef je niet direct behandeld te worden en heb je enige bedenktijd. Denk na over wat je wilt bereiken en wat voor jou belangrijk is. Nadenken over wat bij je past is van grote waarde voor de wijze waarop je invulling geeft aan je leven. Het helpt je de behandeling, zorg of ondersteuning te kiezen waar jij je goed bij voelt. Gesprekken met je partner, vrienden, familieleden of de SCCH kunnen je helpen om helder te krijgen wat je zelf wilt. Je kunt ook bij een andere zorgprofessional om een second opinion vragen.

Back To Top