Skip to content

Door: A.T. Leerling, arts-onderzoeker

Het LUMC is de afgelopen tijd druk geweest met wetenschappelijk onderzoek naar het gebruik van en de ervaringen met fysiotherapie onder CNO-patiënten. Anne Leerling, arts en onderzoeker bij het LUMC, licht het onderzoek graag toe.

Fysiotherapie bij CNO

CNO kan leiden tot functiebeperking en moeite met bewegen. In dit onderzoek wilden we in kaart brengen hoeveel gebruik CNO-patiënten maken van fysiotherapie, wat de ervaringen met fysiotherapie zijn en wat de voorkeuren zijn voor de rol van fysiotherapie in de behandeling. We hebben daartoe vragenlijstonderzoek gedaan onder volwassenen met CNO en hun fysiotherapeuten. We wilden weten hoeveel mensen in de afgelopen twee jaar fysiotherapie hebben gebruikt, waarom sommigen het niet hebben gebruikt, welke soorten behandelingen ze hebben gehad, hoe ze zich voelden na de behandeling en wat de voorkeuren wat betreft fysiotherapie zijn voor de toekomst.

De uitkomsten van het onderzoek

Van de mensen met CNO had ongeveer de helft in de afgelopen twee jaar fysiotherapie gebruikt. Sommigen gebruikten het niet omdat ze dachten dat het niet zou helpen, anderen hadden geen aanbeveling van hun arts gekregen, en sommigen maakten zich zorgen over de kosten. Mensen die fysiotherapie hadden gebruikt, hadden verschillende soorten behandelingen gehad, zoals massages en oefeningen. Over het algemeen waren ze redelijk tevreden.

Meer nadruk op fysiotherapie

De meeste patiënten die deelnamen aan het onderzoek willen dat hun artsen meer nadruk leggen op fysiotherapie in de behandeling. Fysiotherapeuten gaven aan dat zij graag meer informatie over het ziektebeeld van CNO zouden krijgen, om zo hun therapie gerichter vorm te geven. In de toekomst moeten we onderzoeken of speciale oefenprogramma’s daadwerkelijk kunnen helpen bij de behandeling van CNO.

Back To Top